Pyhkyl-Seura

Uusia mahdollisuuksia

9.1.2011

Vuosi 1941, 70 vuotta sitten, alkoi meille evakoille vierailla kujilla. Mutta syksy
samana vuonna avasi monelle evakolle uusia mahdollisuuksia. Alettiin päästä
takaisin omaan kotiin Karjalaan. Siitä alkoi innostunut ja valtaisa Karjalan uudelleen
rakentaminen.
Vuosi 2011 on alkanut paukkuvassa pakkasessa. Lumitöitä on enemmän
Helsingissä kuin Kuusamossa. Monenlaisia muitakin merkillisiä luonnonilmiöitä
välitetään tiedoksemme ympäri maailmaa. Pommit räjähtelevät jo Pohjolassa asti.
Kaikesta hyvinvoinnista huolimatta pahoinvointi vain näyttää lisääntyvän.
Mitä myö pyhäkyllöiset ja pyhäjärvöiset uotamme alkanielt vuuvvelt. Yks asja o
ainaki varma. Myö uotetua, jot tänä vuonki tavattais paljo entisii nuapurloi ja tuttui
— ja sukulaisii, jotka meil monel assuut ympär muata ja mualimua.
Tiä toivie totteutumissie o paljoki mahollisuuksii. Virpolauvantain voijua tavata
Kiikas Kinnala Koukul. Karjala Liitol o suuret juhlat kesäkuus Suome Turus.
Kotiseutumatkoi tehhiä pitki kessiä. Ja sit heinäkuus o meijä pyhäjärvöisii omat
pitäjäjuhlat Sastamalas. Siel piässiä muistoloi iltuaki pitämiä nii vanhas kirkos, vaik
osittai uuvestua rakennetus, jot ei uo taijettu aikasemmi nii vanhas pittiäkiä. Oha
niitä viel paljo muitaki tappuamispaikkoi, mut mien jaksa niitä enniä täs luvetella
Ei muuta kuin Turvallista Vuotta 2011 ja tapaamisiin!
Toivo Hinkkanen

Takaisin

Pyhäkylä-Seura | Sinnuu kutsutua tärkijiä työhö, meijä pyhäkyllöisii erilaisii elämävaiheita tallentammua | Ylös